Diện Chẩn hỗ trợ khắc phục hạch ở cổ
<Lược trích báo cáo của học viên Nguyễn Thị Hồng Thắm>

Tôi bị 1 hạch lớn và rất cứng nổi trên cổ phía bên phải, xung quanh cổ cả hai bên đều có khoảng 4 -5 hạch nhỏ. Tôi dùng bộ Tiêu u bướu 41,143,127,19,37,38 với kỹ thuật day ấn và hơ liên tục 5 ngày, mỗi ngày 2 lần nhưng không giảm. Sau đó tôi đổi phác đồ khác, gồm các bước như sau:
Bộ Bổ Âm Huyết: 22,127,17,50,19,39,37,1,0 (Day mỗi huyệt đếm 15 lần)
Bộ Tiêu U Bướu Độc: 104,61,38,184,17,103, 39,73,8,12, 15,127,19,1,64,233. Day phớt mỗi huyệt đếm 15 lần xong nghỉ khoảng 1 phút lại ấn, gõ mỗi huyệt 15 lần,tổng cộng là 3 vòng, xong nghỉ 1 phút, sau đó hơ ngãi cứu tất cả các huyệt trên.
Bộ Thông Nghẽn Nghẹt: 19,14, 275,61,39,26,312,184,85,87 (bộ này dùng kỹ thuật ấn châm đếm 15 lần cho mỗi huyệt và chỉ ấn 1 lấn)
Bộ Tiêu Viêm Tiêu Độc: 26,3,38,17,39. (ấn và hơ mỗi huyệt đếm 15 tiếng.)
Sau 4 ngày thao tác (mỗi ngày 2 lần) đến sáng ngày thứ 5 tôi thấy các hạch của mình biến mất khoảng 90%, tôi tiếp tục làm thêm 3 ngày nữa, sau đó đi khám bệnh thì Bác sĩ trả lời tôi hoàn toàn không có hạch. Điều này làm tôi thật vui mừng và hạnh phúc.

Minh Nguyên (CLB Diện Chẩn Thực Hành)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *