Category Archives: Kiến Thức

Kiến thức diện chẩn cơ bản và nâng cao dành cho người mới và muốn nâng cao trình độ.

MẮT SONG THỊ RUỒI BAY

MẮT SONG THỊ RUỒI BAY Khái niệm Dưới góc nhìn y học, hiện tượng “ [...]

MẮT SỤP MÍ

MẮT SỤP MÍ Khái niệm Sụp mí mắt (drooping eye) là hiện tượng sa mí [...]

MẮT CƯỜM,NƯỚC CƯỜM KHÔ

MẮT CƯỜM NƯỚC CƯỜM KHÔ Khái niệm Mắt bị cườm là tình trạng xảy ra [...]

THIẾU MÁU CƠ TIM- NHỒI MÁU CƠ TIM PHỤC HỒI BẰNG DIỆN CHẨN

⭕THIẾU MÁU CƠ TIM- NHỒI MÁU CƠ TIM⭕ 🔰Khái niệm Thiếu máu cơ tim là [...]

THIẾU MÁU NÃO , KHÔ NÃO, TEO NÃO PHỤC HỒI BẰNG DIỆN CHẨN

⭕THIẾU MÁU NÃO , KHÔ NÃO, TEO NÃO ⭕ 🔰Khái niệm Thiếu máu não hay [...]

DIỆN CHẨN – VÔ SINH HIẾM MUỘN Ở NAM

DIỆN CHẨN – VÔ SINH HIẾM MUỘN Ở NAM 🔰Khái niệm: Hiếm muộn nam là [...]

DIỆN CHẨN – VÔ SINH HIẾM MUỘN Ở NỮ

DIỆN CHẨN – VÔ SINH HIẾM MUỘN Ở NỮ 🔰Khái niệm: – Vô sinh nữ [...]

MẮT THÂM QUẦNG-PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DIỆN CHẨN

MẮT THÂM QUẦNG Khái niệm Mắt thâm quầng là biểu hiện thường gặp khi bạn [...]

CHỮA TIỂU ĐÊM TIỂU DẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP DIỆN CHẨN

TIỂU ĐÊM TIỂU DẦM Khái niệm : Tiểu đêm là tình trạng người bệnh thường [...]

CHỮA BỆNH PHỤ KHOA HUYẾT TRẮNG (BẠCH ĐỚI) BẰNG DIỆN CHẨN

CHỮA BỆNH PHỤ KHOA HUYẾT TRẮNG (BẠCH ĐỚI) Huyết trắng là một chất dịch tiết [...]