Tình trạng: Đau bên ngoài khớp chậu phải, đi xe gắn máy khó khăn, dắt xe rất đau. Bước lên bậc thang trong nhà rất đau lên tới lầu 1 rất mệt, đi phải tì vào chân kia, 2 tay bám vào lang can để nâng cơ thể phụ.
– Cách làm:
+ Hơ đồng ứng: Dùng ngải cứu hơ từ khớp thứ 2 ngón trỏ lên khớp thứ 3 (ngay kẽ ngón tay) sẽ thấy khu vực nóng rát gần đốt thứ 3. Hơ thêm chỗ nóng 3 lần.
+ Hơ trực tiếp chỗ đau: Dùng ngải cứu hơ từ trên xuống dưới chỗ vùng đau, tìm ra các điểm nóng rát (sinh huyệt). Hơ thêm các sinh huyệt, mỗi chỗ 3 lần.
– Kết quả: Sau khi hơ đồng ứng và hơ trực tiếp sinh huyệt, khoảng 5 phút kết quả cho thấy nhẹ hơn. Kiểm tra bằng cách bước lên, xuống bậc thang thấy bớt, đi cầu thang bộ trong lên đến lầu 3.
Hôm sau làm 1 lần như vậy khỏi hẳn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *