Author Archives: nguyenthinhadm

MẮT SONG THỊ RUỒI BAY

MẮT SONG THỊ RUỒI BAY Khái niệm Dưới góc nhìn y học, hiện tượng “ [...]

MẮT SỤP MÍ

MẮT SỤP MÍ Khái niệm Sụp mí mắt (drooping eye) là hiện tượng sa mí [...]

MẮT CƯỜM,NƯỚC CƯỜM KHÔ

MẮT CƯỜM NƯỚC CƯỜM KHÔ Khái niệm Mắt bị cườm là tình trạng xảy ra [...]

THIẾU MÁU CƠ TIM- NHỒI MÁU CƠ TIM PHỤC HỒI BẰNG DIỆN CHẨN

⭕THIẾU MÁU CƠ TIM- NHỒI MÁU CƠ TIM⭕ 🔰Khái niệm Thiếu máu cơ tim là [...]

THIẾU MÁU NÃO , KHÔ NÃO, TEO NÃO PHỤC HỒI BẰNG DIỆN CHẨN

⭕THIẾU MÁU NÃO , KHÔ NÃO, TEO NÃO ⭕ 🔰Khái niệm Thiếu máu não hay [...]

DIỆN CHẨN – VÔ SINH HIẾM MUỘN Ở NAM

DIỆN CHẨN – VÔ SINH HIẾM MUỘN Ở NAM 🔰Khái niệm: Hiếm muộn nam là [...]

DIỆN CHẨN – VÔ SINH HIẾM MUỘN Ở NỮ

DIỆN CHẨN – VÔ SINH HIẾM MUỘN Ở NỮ 🔰Khái niệm: – Vô sinh nữ [...]

MẮT THÂM QUẦNG-PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DIỆN CHẨN

MẮT THÂM QUẦNG Khái niệm Mắt thâm quầng là biểu hiện thường gặp khi bạn [...]

CHỮA TIỂU ĐÊM TIỂU DẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP DIỆN CHẨN

TIỂU ĐÊM TIỂU DẦM Khái niệm : Tiểu đêm là tình trạng người bệnh thường [...]

CHỮA BỆNH PHỤ KHOA HUYẾT TRẮNG (BẠCH ĐỚI) BẰNG DIỆN CHẨN

CHỮA BỆNH PHỤ KHOA HUYẾT TRẮNG (BẠCH ĐỚI) Huyết trắng là một chất dịch tiết [...]